جلسه دفتر نمایندگی انجمن درگرگان

8 آذر 1402

جلسه دفتر نمایندگی انجمن در استان گلستان (گرگان) با حضور نماینده کمیته دفاتر نمایندگی، فخرالسادات محتشمی پور در کارگاه تولید پوشاک سنتی خانم هدی حسینی در تاریخ هشتم آذرماه چهارصد و دو برگزار شد.
https://www.instagram.com/p/C0QWGlRou-6/?igshid=ZDBjMWI0ZjMxOQ==

فراخوان ارائه توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان در حوزه کاربرد هوش مصنوعی در حوزه مدیریت سلامت، دارو و بیمه
19 دی 1402