نشست تخصصی کارآفرینی اجتماعی

3 دی1402


نشست تخصصی زنان و کارآفرینی اجتماعی توسط انجمن زنان مدیر کارآفرین با همکاری سازمان ملی کارآفرینی ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

‌در این نشست سرکار خانم آمال موسوی رئیس کمیسیون کارآفرینی اجتماعی سازمان ملی کارآفرینی نیز حضور داشتند

 زهرا بهروز آذر پژوهشگر کارآفرینی مدیر پنل این نشست به همراهی خانم‌ها: آسیه علی‌نژاد، نفیسه آزاد، مهتا وزوایی و آقایان  محمدرضا راوند و علی اکبر فرجادیان  در خصوص موارد ذیل بحث و گفت‌وگو نمودند :

 ‌لزوم نفع اقتصادی پایدار

ایجاد ارزش اجتماعی

کاهش بیکاری و فقر در نتیجه کارآفرینی تفاوت کارآفرینی اجتماعی با اقتصادی

 و در ادامه راوند دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ضمن  معرفی کمیسیون کارآفرینی اجتماعی سازمان و ظرفیت های آن پیشنهاد همکاری و هم افزایی فی مابین این کمیسیون با کارگروه کارآفرینی اجتماعی انجمن زنان مدیرکارآفرین رو مطرح نمود.

نشست تخصصی کارآفرینی اجتماعی- هم میهن
5 دی 1402