چهل‌وسومین شماره فصلنامه انجمن زنان کارآفرین، منتشر شد.

پاییز 1402

چهل‌وسومین شماره فصلنامه انجمن زنان کارآفرین

در این شماره می‌خوانید:

1. بیا ره‌توشه برداریم/ یادداشت رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین
2. بازار گرم نشست‌های هم‌اندیشی در هفته کارآفرینی
3. گزارش عملکرد کمیته عضویت
4. گزارش عملکرد کمیته بین‌الملل
5. گزارش افتتاح رسمی دفتر نمایندگی گیلان
6. زنان، تغییر اقلیم و امید به آینده به روایت شیرین پارسی
7. نقش‌آفرینی زنان روستایی در کنترل پیامدهای تغییر اقلیم به قلم دکتر زهرا رهایی
8. نشست بررسی جایگاه زنان در کارآفرینی اجتماعی
9. برگزاری نشست‌های زنده اینستاگرامی
10. و اخبار گوناگون از فعالیت‌های هیئت‌مدیره مشترک، کمیته‌ها و کارگروه‌ها تا پایان پاییز 1402 

جهت دانلود کلیلک کنید

بیا ره توشه برداریم
هیئت مدیره مشترک