ثبت نام جهت حضور آنلاین در نشست هوش مصنوعی

17 بهمن 1402


گزارش نشست روز زن
21 اسفند 1402