برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی زنان مدیر کارآفرین ۱ خرداد ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن صنفی زنان کارآفرین روز سه شنبه مورخ یکم خردادماه هزارو چهارصد و سه با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید . 
در این جلسه که با حضور نمایندگان محترم وزارت کار و کانون عالی کارفرمایی برگزار گردید در ابتدای جلسه هیات رئیسه مجمع سرکار خانمها فیروزه صابر ،آسیه علی نژاد ، رویا کوهستانی ، سودا محمدزاده ،شایسته نیکمنش با رای حاضرین انتخاب گردیدند .
سپس سرکار خانم مریم خاوازی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی زنان مدیرکارآفرین گزارش کاملی از عملکرد دو ساله هیات مدیره و کمیته وکارگروه ها ارائه نمودند و پس از آن گزارش مالی توسط بازرس انجمن سرکار خانم سوگل افشاری و حسابدار انجمن سرکار خانم قادری قرائت شد و به تائید مجمع رسید . 
انتخاب روزنامه جهان اقصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انجمن که در دستور کار جلسه بود به تصویب رسید .
در پایان رای گیری بر اساس اعلام کاندیداتوری اعضا برای انتخاب هیات مدیره و بازرسین انجام شد .که نتیجه آن به شرح ذیل می باشد .
- شیرین پارسی با 42 رای - عضو اصلی هیات مدیره 
- سوگل افشاری با 27 رای – عضو علی البدل هیات مدیره
- زهرا رهایی با 41 رای – عضو اصلی هیات مدیره
- کتایون سپهری با 29 رای-عضو اصلی هیات مدیره
- آنی خاچیکیان با 16 رای – عضو علی البدل هیات مدیره
و زهره اصغری با 31 رای بازرس اصلی و ساناز حسین مردی با 19 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند .

گزارش عملکرد انجمن صنفی کارفرمایی زنان مدیر کارآفرین یکم خرداد ۱۴۰۲