گزارش عملکرد انجمن صنفی کارفرمایی زنان مدیر کارآفرین یکم خرداد ۱۴۰۲
شما می توانید فایل پی دی اف گزارش را از اینجا ببینید 

 

برگزاری مجمع انجمن صنفی کارفرمایی زنان مدیر کارآفرین
30 اردیبهشت