برگزاری مجمع انجمن صنفی کارفرمایی زنان مدیر کارآفرین

30 اردیبهشت

مجمع انجمن صنفی کارفرمایی زنان مدیر کارآفرین روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ صبح در محل : خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه ادیب الممالک(دهم)- پلاک ۲۴- طبقه دوم-واحد۱۳ بنیاد توسعه کارآفرینی برگزار میگردد.

برگزاری مجمع انجمن صنفی کارفرمایی زنان مدیر کارآفرین
30 اردیبهشت