دانشجو یعنی تلاش؛ امید؛ آینده؛ صبر؛ یعنی ساختن وطن.
16 آذربه دانش گرای و بدو شو بلند
چو خواهی که از بد نیابی گزند
ز دانش در بی نیازی بجوی
وگر چند سختیت آید به روی

دانشجو یعنی تلاش؛ امید؛ آینده؛ صبر؛ یعنی ساختن وطن.

شانزدهم آذرماه، روز دانشجو، روز ارج نهادن به جایگاه والای دانش و بینش، بر دانشجویان مبارک باد.وبینار مروری بر اثربخشی انتقال تجارب کارآفرینی زنان در دانشگاه‌ها با رویکرد ترویج نگرش کارآفرینانه در بین دانشجویان دختر
16 آذر