یاد بود خانم مهندس آزاده داننده / عضو انجمن زنان کارآفرین
2 اسفندماه 1400


انجمن زنان کارآفرین در سوگ از دست دادن عضو ارجمند و موثری نشسته است که به حق آزاده بود و‌ به واقع داننده.
به همین مناسبت روز چهارشنبه ساعت ۱۹ برنامه کلاب هاوس در اتاق خود بنام انجمن زنان کارآفرین با حضور یاران و همراهان او‌ خواهد داشت تا با ذکر خاطرات درس آموز یادش را گرامی دارند.
با ما همراه باشید
روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین

https://www.clubhouse.com/join/انجمن-زنان-كارآفرين/M97iO4k0/xBgWBKn4?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=cB7rnOXZudrzTMgLo4PJVQ-72685کاشت نهال به یاد خانم آزاده داننده
2 اسفند