ذهن آگاهی و پذیرش، تعهد لایو اینستا گرامی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت۱۴۰۳ ساعت ۱۸ الی ۱۹
10 اردیبهشت 1402

لایو انجمن زنان کارآفرین بمناسبت روز جهانی روانشناس و مشاور

با حضور شادی دادبین دکترای تخصصی روانشناسی با موضوع

 ذهن آگاهی و پذیرش و تعهد یا Act

همراه ما باشید.

 به طور تخصصی ایجاد زندگی غنی ،کامل و پرمعنا از طریق پذیرش دردی که به ناچار همراه با زندگی میاید.همه ما نا امیدی ،یاس ،طرد،فقدان،و شکست را تجربه کرده ایم که همگی دردناک هستند.به همین علت عنصر مهم در Act آموزش دادن به افراد برای برخورد موثرتر با درد از طریق مهارت های توجه آگاهی است .

#انجمن_زنان_مدیر_کارآفرین #انجمن_ملی_زنان_کارآفرین #انجمن_زنان_کارآفرین #تعهد#پذیرش#روانشناسی#ذهن_آگاهی

#سلامت_روان

https://www.instagram.com/p/C6VjxjdNAYG/?igsh=cXcxNWpod2NlcjJwگزارش عملکرد کمیته عضویت در زمستان 1402
7 اردیبهشت 1402