نشست کارگروه صنایع دستی و گردشگری
27خرداد1402

ضمن تبریک روز جهانی صنایع دستی از اعضا محترم  فعال در حوزه صنایع دستی و گردشگری انجمن  دعوت میگردد در این نشست شرکت نمایند‌. جهت هماهنگی شرکت در نشست با دفتر انجمن تماس بگیرید.

برگزاری سمینار آموزشی چالش های مهم مالیاتی برای صاحبان کسب و کار
23 خردادماه 1402