روز ملی کارآفرین
3 اردیبهشت
انجمن زنان کارآفرین برگزار میکند :در راستای گرامی داشت روز ملی کارآفرینی از ۳۰ فروردین الی ۴ اردیبهشت برنامه های گوناگون تهیه نموده و ارایه مینماید.

همراه ماه باشید.

 

=https://instagram.com/ir_women_entrepreneurs?igshid=YmMyMTA2M2Y


شادی دادبين /اقتباس از مقاله نقش زنان در كارآفرينی و مشکلات پيش رو
2 اردیبهشت