نخستین جلسه انجمن زنان کارآفرین در دفتر جدید انجمن
۲۵ مرداد ۱۴۰۱

برگزاری نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن زنان کارآفرین در دفتر جدید

نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن زنان کارآفرین در دفتر جدید انجمن، روز سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، محل دفتر انجمن تغییر یافته و به آدرس خیابان ولیعصر-.ابتدای مطهری- نبش سربداران- پلاک ۴۷۴/۱- طبقه سوم منتقل شده است.
این نخستین جلسه حضوری اعضای هیئت مدیره در این دفتر بوده و شرکت کنندگان در این نشست در زمینه مسائل گوناگون انجمن بحث و تبادل نظر کردند.


برگزاری لایو اینستاگرام به مناسبت “روز جهانی جوانان”با موضوع ” از ایده تا کارآفرینی”
۲۴ مرداد ۱۴۰۱